Met dank aan...

 

Mijn dank gaat uit naar alle mensen die me op m'n pad hebben gesteund en gestimuleerd om m'n praktijk op te zetten. Speciaal dank ik m'n ouders.

 

Verder wil ik graag m'n leraren en medestudenten bedanken die ik tijdens de opleidingen en workshops heb ontmoet. Het is hartverwarmend en zeer leerzaam om op zeer persoonlijke voet met elkaar te kunnen samenwerken, oefenen en naar elkaar te kunnen luisteren.

 

Tenslotte nog dank ik m'n vrienden, vriendinnen en de vrijwilligers die zich beschikbbaar hebben gesteld als oefenpersoon evenals de collega behandelaars die behandelingen met mij wilden uitwisselen.

 

Liefde en licht toegewenst

 

Daaf

Centrum Ankh  |  info@centrum-ankh.nl